Felinoterapie

Felinoterapie je jednou z mnoha účinných terapií, ve které je hlavním aktérem domácí kočka. Felinoterapie i canisterapie jsou vzácným příkladem toho, že pes a kočka nejsou jen miláčkem většiny domácností, ale i dobrým pomocníkem při léčbě různých nemocí.

Felinoterapie je uplatňována hlavně při léčbě psychických i somatických poruch nejen u dětí, ale dokonce i u dospělých. Nejde o to, že kočka jako taková člověka vyléčí, ale jen v léčbě pomáhá, aby byla mnohonásobně účinnější. Obecně je známo, že jak kočka, pes, tak i například delfín nebo kůň, kteří jsou k animoterapii běžně používány, u člověka navodí příjemné pocity a kontakt s lidmi pomáhá zejména po psychické stránce. A právě psychická stránka člověka u nemocného velmi důležitá. Kočka mimo jiné lidskému mozku dává nevědomky podnět k tomu, že by měl odpočívat a nabrat tak nových sil.

I pro felinoterapii platí určitá pravidla, kterých se musí držet každý terapeut či pedagog, kteří jsou během léčby přítomni. Jednak je možné terapii provádět pouze s kočkami dospělými, kočka musí mít pozitivní vztah k lidem a musí být “cvičená”. Kočky navíc musí být naprosto zdravé, aby nijak nemohly ohrozit zdravotní stav nemocného.

Pedagog, který je přítomen u felinoterapie musí předem úspěšně projít poměrně náročným kurzem.

Vložil Animoterapie | Štítek , , , | Zanechat komentář

Kurzy canisterapie

Canisterapie je jednou z nejznámějších animoterapií a pravděpodobně i jednou z nejdostupnějších. Jde o terapii se psy, během které je hlavním aktérem jak pes, tak i samotný pacient a samozřejmě odborný lékař, který na celou léčbu dohlíží.

Škola, kde by byla přímo animoterapie vyučována bohužel v současné době není, ale máte-li zájem tuto činnost provozovat nebo se s ní pouze seznámit velmi z blízka, pak není důvod nepřihlásit se do kurzu. Do kurzu se může přihlásit prakticky každý, ale značnou výhodu mají ti, co mají úspěšně zakončené studium na vysoké škole – obor speciální nebo sociální pedagogika. Mimo jiné během studia již zmíněných oborů je součástí i úvod do animoterapie. Pedagog je navíc nezbytnou součástí terapie stejně jako terapeut.

Kurz canisterapie ale není jen o samotném působení psa na pacienta a o účincích, které mohou zvířata na člověka mít. Kurz se zaměřuje i na výcvik psa pro canisterapii, na jeho povahu i výchovu, aby byl tím nejlepším pomocníkem v léčbě. Ti, kdo projdou úspěšně kurzem, jsou nazýváni jako canisterapeuti a nutno podotknout, že jich v České republice najdete opravdu málo. Během kurzu je nutné splnit několik podmínek, projít několika testy a jedním kurzem to rozhodně nekončí.

Vložil Animoterapie | Štítek , , , | Zanechat komentář

Studium animoterapie

O animoterapii je obecně známo, že se jedná o léčbu za pomoci zvířat. Mnozí z nás považují tyto typy terapie za velmi účinné, jiní zase tvrdí, že tento typ léčby není nijak účinný. Animoterapie se rozděluje do několika následujících kategorií:

 • Canisterapie – terapie se psem 
 • Felinoterapie – terapie s kočkou 
 • Delfínoterapie – terapie s delfínem 
 • Ornitoterapie – terapie s ptactvem 
 • Hiporehabilitace – terapie s koňmi 
 • Lamaterapie – terapie s lamou
 • Insektoterapie – terapie s hmyzem 

Jak sami můžete vidět, existuje mnoho druhů různých terapií, které jsou plně využívány jak u nás, tak i v zahraničí. Některé ze zmíněných typů terapií sice není možné absolvovat u nás, ale v zahraničí je rozhodně nebudete dlouho hledat.

Studium v České republice v současné době nenajdete. Chcete-li se ale do budoucna animoterapii věnovat, pak můžete navštívit různé kurzy, které jsou rozděleny podle toho, o jakou terapii se jedná a s jakým zvířetem. Ke kurzu je vhodné mít vystudovanou vysokou školu, nejlépe obor speciální nebo sociální pedagogiky. Mnohem snáze se vám tak určité věci budou učit a budete přínosem pro každého svého budoucího pacienta.

Během studia je navíc věnován značný čas právě studiu animoterapie – pouze okrajově. S podrobnějšími informacemi se můžete setkat dokonce při studiu veterinárních nebo zemědělských vysokých škol.

Vložil Různé terapie | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Delfinoterapie

O delfínech je velmi dobře známo, že jsou nesmírně chytří. Mimo jiné ale mají velmi zázračnou schopnost pomáhat nemocným v jejich léčbě, která je mnohdy velmi náročná a hlavně zdlouhavá. Navíc je v dnešní době delfínoterapie jednou z nejuznávanějších metod léčení.

Kdo se může léčit a jak léčba probíhá? 

Léčby se účastní hlavně děti. Děti, které trpí různými nemocemi ať už psychickými nebo fyzickými. Léčeny jsou děti s Downovým syndromem, děti s autismem nebo děti s neurologickými či psychosomatickými problémy. Nejde ale jen o samotný efekt léčby, ale i o příjemný pocit, který delfín během plavání s dítětem navodí.

Pro dítě je plavání s delfínem nezapomenutelným zážitkem a pro rodiče zrovna tak. Delfínoterapie je mimo jiné přirozenou léčbou dokonce i pro ženy těhotné.

U nás prozatím není delfínoterapie uplatňována, ale můžete se s ní setkat jak v nedalekém Rakousku nebo v oblíbeném Chorvatsku, které je často cílovým místem pro většinu z nás, kdo míříme na dovolenou. I při této příležitosti je možné delfínoterapii vyzkoušet. Ptáte se, kdo je při terapii přítomen? Pochopitelně pacient – dítě, následně alespoň jeden z jeho rodičů, odborný lékař a mnohdy je nezbytnou součástí i psycholog.

Delfínoterapie je poskytována pacientům jen na doporučení lékaře a většinou není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Vložil Různé terapie | Štítek , , , | Zanechat komentář

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je odborný název pro terapii, kde se vzájemně setkává pacient a kůň, který je jakýmsi prostředníkem mezi terapeutem a pacientem.

Kdo je pacient?

Ve většině případů je pacientem právě dítě, které se narodilo, nebo během svého dětství přišlo k újmě na zdraví. Vhodná je pro osoby s koordinační poruchou, psychomotorickým opožděním, pro děti s autismem, nebo mozkovou obrnou, Downovým syndromem, nebo děti s poruchami pohybového aparátu.

Jak dlouho léčba probíhá?

Doba trvání léčby je velmi individuální, záleží především na zlepšení zdravotního stavu klienta. Obvykle je ale nutné, aby byla hiporehabilitace klientovi poskytována i několik měsíců, několikrát týdně, u mnohých dokonce i nějaký ten rok.

Kurzy hipoterapie

Do kurzu hipoterapie se nemůže pochopitelně přihlásit jen tak někdo. Osoba, která se do kurzu přihlašuje, by měla mít fyzioterapeutické vzdělání, zájem o tuto formu léčby a pochopitelně i motivaci. Kurz trvá několik týdnů a zajišťuje ho Česká hiporehabilitační společnost.

Hiporehabilitační pobyty

Hipoterapie je možné se zúčastnit tak zvanou ambulantní formou, na kterou pacient dochází jedenkrát týdně, nebo po dohodě, jak je stanovena léčba či chuť k ní. Hiporehabilitační pobyty jsou intenzivní pobyty v prostředí, kde se přímo nachází koně i terapeuti, pacientova léčba tak probíhá obvykle dvakrát denně ve smluvenou hodinu.

Hiporehabilitace není hrazena zdravotní pojišťovnou, je teda nutné, abyste při léčbě mysleli i na finanční stránku věci.

Vložil Hiporehabilitace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hiporehabilitace Pardubice

Sdružení Apolenka v Pardubicích nabízí hiporehabilitaci, jako sociální službu pro širokou veřejnost.

Sdružení Apolenka Pardubice

Hiporehabilitace v Pardubicích jsou určeny dospělým i dětem převážně z Pardubic a blízkého okolí. Každý klient, který má i hiporehabilitaci zájem může navštěvovat sdružení jedenkrát týdně v areálu sdružení Apolenka.

Služba je zcela zdarma, platíte pouze poplatek za koně v ceně 150,- Kč / 30 minut. Sdružení Apolenka má k dispozici i jezdeckou školu pro zcela zdravé zájemce.

 

Vaše děti se tak mohou zúčastnit jízdy na koni, naučit se starat se o koně, o jeho ustájení, nebo mu pěknou jízdou jen zpestřit odpoledne.

Hiporehabilitace pro autisty

Obecně je známo, že hiporehabilitace je vhodná pro děti s autismem. Právě jim velmi pomáhá kontakt se zvířetem, který se navazuje snáze, než s člověkem. Skrze koně tak navazuje autista kontakt s terapeutem, což je vlastně cílem terapie. Kůň se tak vlastně v celé terapii stává jakýmsi prostředníkem, díky němu dítě snáze komunikuje, koně navíc děti značně motivují.

V České republice je několik středisek, kam je možné pravidelně docházet s dítětem, nebo i s dospělým člověkem na hiporehabilitaci. V každém kraji se nachází alespoň jedno takové středisko, někde je dokonce možné se ubytovat a tak absolvovat dlouhodobou a pravidelnou léčbu v přírodě. Hiporehabilitaci rozhodně není nutné podceňovat, nebo jí nevěřit. Může pomoci právě vám, nebo vašemu dítěti.

Vložil Hiporehabilitace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Kurz hiporehabilitace

Máte zájem o práci jako terapeut v hiporehabilitaci? Nebo se chcete jen dozvědět něco nového a naučit se něčemu novému? Kurzy jsou v dnešní době snadným řešením, jak si i během několika týdnů zařídit praxi v jednotlivých oborech.

Hiporehabilitaci se rozhodně nemůže věnovat každý, jen málokdo má ten dar porozumět koním a pacientovi, jen málokdo zvládne kurz vědomostně.

Česká hiporehabilitační společnost

Česká hiporehabilitační společnost pořádá pravidelně kurzy, které přispívají k vzdělávání v rámci hiporehabilitace.

Samotný kurz pak trvá několik měsíců, vždy se v jednom týdnu nacvičuje intenzivně jeden úkon v rámci rehabilitace s koňmi. V jednom týdnu tak v kurzu podstupujete přípravu koně, dále pak teoretickou výuku, přípravu koně a pacienta apod. Celý kurz trvá 8 měsíců a nemůže se ho zúčastnit každý.

Je určen pouze pro fyzioterapeuty, nebo pro ergoterapeuty, kteří navíc musí zvládat i jízdu na koni – ta je součástí závěrečných zkoušek v kurzu. Kurzy jsou pořádány vždy v místě, kde jsou k dispozici koně určené pro hiporehabilitaci – obvykle ústav hiporehabilitace.

A pro koho je hiporehabilitace vhodná?

 • vhodná pro autisty, nebo osoby s rysy autismu 
 • pro osoby s vadným držením těla
 • pro osoby s potížemi pohybového systému 
 • pro osoby, které se špatně orientují v prostoru 
 • osoby, které zažily úraz, nebo trauma 
 • pro hyperaktivní děti, pro děti s vadou sluchu, řeči, nebo očí 

 

 

 

 

Vložil Hiporehabilitace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Fyzioterapie Praha

V Praze je řada možností, kam docházet na fyzioterapii, manuální terapii a rehabilitace. Trápí vás bolest při pohybu, bolí vás svaly a chcete se dát dohromady?

Pak je fyzioterapie a manuální terapie tím nejlepším řešením, jak si ulevit od bolesti, aniž byste museli podstupovat zdlouhavá cvičení, nebo dokonce operativní zákroky.

MOTUS rehabilitace Praha

Společnost MOTUS je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje své služby v mnoha oblastech rehabilitace a pohybového aparátu.

V začátku je pochopitelně nutné, aby byla stanovena diagnóza, na jejímž základě je nakonec určena nejen léčby, ale i průběh a délka fyzioterapie a léčby pohybového systému. Mimo jiné se můžete těšit i na jiné služby, jako jsou masáže, regenerační kůry, lymfodrenáže, zdravotní cvičení ve skupinách i pro jednotlivce, fyzikální terapie a léčení. Při léčbě jsou užívány i speciální terapeutické postupy od školených a vzdělaných zaměstnanců.

Manuální terapie v Praze

Manuální terapie je zjednodušeně řečeno tlaková masáž bodů lymfatických a svalových v těle člověka. Manuální terapii může provádět pouze osoba k tomu proškolená a dostatečně vzdělaná. Špatnou manuální terapií bychom snadno mohli poškodit i zdraví klienta, který se vlastně přišel léčit se svými problémy.

Při manuální terapii pracuje nejvíc nervový systém, uplatňuje se hlavně při bolestech páteře, bolestech zad, kloubů, svalů a pohybového systému.

Vložil Fyzioterapie a rehabilitace | Štítek , , , | Zanechat komentář

Fyzioterapie Brno

Věnujete se sportu a často vás bolí klouby, nebo svaly? Nebo máte naopak sedavé zaměstnání a potřebujete svaly uvolnit, abyste byly fit do budoucna? Pak je fyzioterapie tím pravým řešením, jak pomoci nejen sobě, ale i svému zdraví.

Fyzioterapii provádí jen zkušený odborník, který prošel rozsáhlým školením, kurzy a jeho vzdělání ho opravňuje fyzioterapii provádět.

Navíc už dávno není pravidlem, že by na fyzioterapii chodily jen ti, kteří prodělali nějaký úraz, nebo jim pohybový aparát neumožňuje dostatečný pohyb.

Fyzioterapie Radka Doležalová

Terapeutku Radku Doležalovou najdete na adrese Kotlářská 51a v Brně. Mgr. Radka Doležalová nabízí své služby nejen o oblasti fyzioterapie, ale provádí i fitness lekce, nebo soukromé hodiny správné výživy a individuálního cvičení.

Součástí takových pohybových terapií je vypracování správného stravovacího plánu, nebo poradenství v oblasti správné výživy speciálně pro vás. Pokud se přímo zajímáte o fyzioterapii, pak budete jistě překvapeni i zajímavou cenou, která je pro vás připravena. 500,- Kč / 60 minut.

Rehabilitace v Brně

V Brně je hned několik možností, kde se k rehabilitacím, nebo-li k fyzioterapii přihlásit. Pokud jsou vaše hodiny fyzioterapie hrazeny zdravotní pojišťovnou – například po úraze, pak máte doslova vyhráno. Pokud ne, pak je nutné hledat odbornou a cenově přijatelnou variantu, kterou by si mohl dovolit každý z nás.

Těch je v Brně hned několik, jednou z nich je i výše zmíněná a mimo jiné se můžete zaměřit i na jiné kolegy Radky Doležalové, jejichž sídlo je přímo na Kotlářské 51a.

Vložil Fyzioterapie a rehabilitace | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Fyzioterapie Plzeň

Fyzioterapie je vlastně rehabilitace, která doprovází každou konečnou léčbu nemoci, nebo úrazového onemocnění. Fyzioterapie se zaměřuje na potíže pohybového systému.

Fyzioterapeuta je možné navštívit v jakémkoli městě, k dispozici jsou soukromí lékaři, nebo lékaři v nemocnicích. V Plzni o svůj pohybový systém můžete pečovat hned v několika institucích, kde mimo jiné nemusíte využívat jen služeb zkušeného fyzioterapeuta.

Fyzioterapie Kalikovský mlýn Plzeň

Pokud se rádi staráte o své tělo, o své zdraví, nebo si jen chcete příjemně odpočinout a rozhýbat své tělo po zimním nicnedělání, pak je pro vás rezidence Kalikovský Mlýn tím pravým místem, kde strávit příjemné chvíle třeba s celou rodinou. Svalová dysbalance je poměrně nepříjemná, vzniká nejen nadměrným sezením například při práci, ale i při a po sportovních aktivitách, které pomáhají našemu organismu.

Omezení pohybu tak brání nejen sportu, ale i normálnímu životu, bolest je příjemná, mnohdy bodavá a pronikavá. Zbavit se jí můžeme pomocí fyzioterapie v Kalikovském Mlýně v Plzni, kde je mimo fyzioterapie připravena i řada masáží, které uvolní naše svaly.

Rekondiční centrum Tylova 1

Rekondiční centrum je vhodné, jak pro děti, tak i pro rodiče, kterým je doporučeno rehabilitační cvičení, nebo rekondiční cvičení. Na své si rozhodně přijdou maminky s dětmi, které stojí i o nějaký program pro děti a dospělé, jako je plavání kojenců, hudební škola, léčebná rehabilitace, cvičení pro seniory apod.

Vložil Fyzioterapie a rehabilitace | Štítek , , , , | Zanechat komentář